692 431 764 semrau.biuro@wp.pl

Kocioł Lider Eko

lider-eko-1

Paliwo:
węgiel kamienny (sortymentu orzech)


możliwość ustawienia wyjścia czopucha spalin pionowo lub poziomo

Kocioł zasypowy przeznaczony do pracy z buforem ciepła

Wysoko efektywny, nisko emisyjny kocioł c.o. zasilany węglem kamiennym sortymentu orzech. Kocioł wykorzystuje naturalny ciąg kominowy, a temperatura ustawiana jest mechanicznie przy pomocy regulowanej ręcznie pokrętłem.
Wymiennik dodatkowo przystosowany jest do zamontowania miarkownika ciągu (opcja).

Dolny proces spalania i zastosowanie dyszy ceramicznej* sprawia, że wymiennik charakteryzuje się wysoką sprawnością oraz niską emisją zanieczyszczeń!

Opcja dodatkowa:
możliwość doposażenia o miarkownik ciągu w celu utrzymywania stałej temperatury pracy kotła.

Montaż łańcuszka do klapki w górnych drzwiach.

*ceramiczna dysza ( lider eko / lider eko plus) zgłoszona do patentu przez ZPHU SEMRAU

Karta produktu
Pobierz PDF

Uwaga:
Piec Lider EKO o mocy 8 kW niedostępny

Pierwsze uruchomienie i ustawienie parametrów pracy kotła tylko przez autoryzowany serwis. Infolinia tel. 692 431 764

*w przypadku wyjścia poziomego
**osłona rewizji dodatkowo 60 mm

Płaszcz wewnętrzny wykonany z atestowanej stali kotłowej o gr. 6 mm P265GH

Zalecany montaż zaworu trój / czterodrogowego w celu utrzymywania właściwej temperatury pracy kotła.

Kocioł LIDER EKO 8 kW zostaje wycofany z oferty sprzedaży. Wyrób oferowany dotychczas przez naszą firmę przed wprowadzeniem do oferty przeszedł pomyślnie badania  w  Centrum Badań Środowiska „SORBCHEM” Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, jednak w późniejszym okresie zostały one podważone w kontrolnym badaniu przez Zakład Badań i Atestacji „ZETOM”.

„Przemysław Semrau prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcyjno  – Handlowo – Usługowy Przemysław Semrau w Staszowie informuje, iż wprowadzony do obrotu kocioł c.o. typ SEMRAU LIDER EKO 8, nr fabryczny 02018, o mocy 8 kW nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe, z uwagi na przekroczone parametry emisji sezonowego ogrzewania pomieszczeń, co stwarza zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”.

Wróć do góry