692 431 764 semrau.biuro@wp.pl

Akcesoria dla typoszeregu Compact

urządzenia współpracujące ze sterownikiem ecoMAX 920P / ecoMAX 920P TOUCH

ecoLINK
interfejs transmisyjny do podłączenia regulatora do komputera PC zapewnia
możliwość zmiany oprogramowania

ecoSTER 200
indywidualnie dopasowany, programowalny termostat pokojowy z wyświetlaczem graficznym

ecoSTER TOUCH
indywidualnie dopasowany, programowalny termostat pokojowy z wyświetlaczem dotykowym

ecoNET 300
moduł internetowy pełniący funkcję systemu serwisowego – obsługa i zarządzanie
pracą online

Moduł B-MX
moduł wykonawczy sterujący pracą bufora (czujnik górny i dolny) obiegów mieszaczy

Moduł C 03
moduł wykonawczy umożliwia podłączenie kolejnych 2 mieszaczy

Wróć do góry